İcraDairesi .Org – Haciz ve İcra Sorgulama Takibi

Bağımsız İcra Takibi, İcra İhaleleleri ve Hacizli Satış Hukuki Bilgi Sitesi

Yapılandırma Sonrası Haciz Kaldırma (SGK – Maliye)

sgk

Kamu kurumlarına olan borçlarınızı gerek belli dönemlerde çıkarılan özel yasa ile veya çoğu zaman 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (6183 AATUHK) kapsamında yapılandırma yani sgk ve maliye borçlarının taksitlendirmesi sonrası haciz kaldırma işlemleri hakkında aşağıda bazı temel bilgileri vermeye çalışacağız.

Continue Reading

Haciz Kaldırma Talebi Nasıl Yapılır – Nasıl Kaldırılır

haciz icra

Öncelikle bilinen bir yanlışı açıklayarak yazıya başlamak gerekir. İster icra daireleri ister SGK ister maliye ister vergi daireleri müdürlükleri olsun, haczedilen ev veya haczedilen araba veya herhangi bir mal ile emtia üzerinde haciz kendiliğinden kalkmaz. Yani borcumu ödedim haciz kalkmadı şikayetlerini çok sık duyarsınız. Peki bunun çözümü nedir?

Continue Reading